Lord Mord


Lord Mord


Starodávnou matičkou Prahou zmítají nepokoje. S blížícím se stoletím, jež brzy získá přízvisko dvacáté, přicházejí nemalé změny. Vláda císařství se nezadržitelně chýlí ke konci, období šlechtických rodů dávno ztratilo svůj lesk a v Židech, pochmurném, takřka středověkém ghettu, probíhá neúprosná asanace. V ulicích bují kriminalita, protesty rozhořčených staročechů, vlastenců, rakouských němců a vraždy opředené dávno zapomenutou židovskou legendou.

V centru dění, zprvu beze svého přičinění, se ocitá mladý hrabě A.Arco,

šlechtic středního věku se zálibou v pití, intelektuálním hořekování a milování prostitutek, které jsou posledním živým symbolem veškeré špíny a nemocí Starého židovského města.

Skrze ztěžklá oblaka smogu a hniloby přichází jaro,

a s ním i nečekaný zásah do pohodlného života hraběte Adiho, příjezd rakouského bratrance Emanuela Arco, příchod tajuplné a krásné židovky a počáteční vlna opiátů coby zázračných hydro chlorových tablet, jež zbavují od jakékoli bolesti.

Okolnosti jsou natolik nevlídné, že je i věčně nestranný Arco nucen začít přemýšlet, na čí stranu se postavit, zda dá jednoduchost přednost pravdivosti, či zda za své konání ponese těžké a nezvratné následky.


Lord Mord je v mém případě prvním románovým počinem Miloše Urbana, jež se mi dostal do rukou. Navzdory mnoha očekáváním, které vzbudily hlavně pozitivní ohlasy všech mých přátel, stejně tak i našeho profesora literatury, se mi dostalo kvalitního, nicméně nijak překotného díla, jež možná překvapí svým drobným artovým vydáním, nicméně samotné přečtení mi zabralo překvapivě hned několik týdnů. Během nich jsem se ponořil do atmosféry konce 19.století, během níž prodělávala Praha jedny ze svých největších stavebních změn v historii. Asanace probíhala v plném proudu a ze starého Josefova se linul smrad, nemoci a strach.  Hlavní postavou je pak amorální šlechtic Karel Adam Arco, ztrácející to, co je mu na světe nejmilejší (tedy ženy z nevěstince a rodnou Prahu), objevující neprobádaný lék na svoji závažnou plicní nemoc a okolnostmi donucený k poslednímu vzdoru vůči nekompromisním úřadům zodpovědným za demolici Starého města.

Ačkoli jsem román Lord Mord, přičemž toto spojení v knize ani jednou nezazní, neshledal dosahujícím svého renomé, nabízí čtenáři vcelku neotřelý pohled do „fiktivní“ pražsko-rakousko-uherské historie, přitažlivý právě díky archaickému stylu autora, stejně tak tísnivé, snad až hororové atmosféře, mrazivým vraždám židovského fantoma Masíčka, a v neposlední řadě atypického hrdiny, hraběte Adiho Arca.Read more »

Popular posts

Powered by Blogger.