Sutnarovy Venuše

Po dost dlouhém časovém intervalu jsme opět navštívili naši komorní výstavní síň L.Sutnara a jako vždy se nám dostalo plného uspokojení. Současná výstava je totiž věnována právě dílům samotného Ladislava Sutnara (1897-1976), který během svého života tvořil převážně v Americe a vybudoval si zde pověst špičkového designéra, jen coby malíř zůstal poněkud opomenut. V 70.letech minulého století započal svoji utopistickou manifestaci pod názvem The Strip Street, později Joy-Art, obsahující skvostně namalované ženské akty v  tehdejším lehkém pop-artovém stylu. Jeho tvorba ale nesloužila coby kritický pohled na americkou konzumní společnost, jakou se vyjadřoval např. Andy Warhol, ale byla vyobrazením Sutnarova subjektivního pohledu na lepší, šťastnější svět.

Expozice pod názvem Americké Venuše je k vidění do 10.12.2011 a je spolu s výstavou v pražském Rudolfinu první ukázkou Sutnarových amerických maleb oo jeho smrti.

 Venus / In a red hat / 1974
 Venus / první polovina 70.let
  Venus / první polovina 70.let
  Venus / první polovina 70.let + současnost
  Venus / první polovina 70.let
 Venus / In Central Park / 1967
 Venus / druhá polovina 60.let
Venus / 1969

0 komentářů:

Post a Comment

Popular posts

Powered by Blogger.