Život s hvězdou na hrudi

 
Life with the star on a chest
 
Chladná, syrová a odtažitá, taková je pro mě atmosféra podzimu. A přesně takové bylo zapotřebí, abych se naplno ponořil do historie a pokřivených vzpomínek Terezínského ghetta, kterým za dobu holocaustu prošlo na 160 tisíc vězňů.
 
 
Překvapivou informací se stala skutečnost, že vznik města se datuje teprve od druhé poloviny 18.století, kdy započala výstavba vojenské pevnosti na popud Marie Terezie z obavy z blížící se pruské armády. Již tehdy bylo město separováno od okolního světa mohutnými příkopy, které se v případě ohrožení daly snadno zaplavit vodou ze sousední Ohře a později stejným způsobem vypustit. Nicméně k takové situaci nikdy nedošlo, a tak si Terezín musel ještě chvíli počkat, než jeho skutečné podstaty využila nacistická Říše. Nutno zdůraznit, že Terezín nebyl nikdy zamýšlen pro přímou likvidaci židovské a jiné menšinové populace, sloužil převážně jako dočasná stanice během deportace dál na Východ, popřípadě jako věznice politických odpůrců.
Svého času zde byla uvězněna i známá odpůrkyně totalitního režimu Milada Horáková, významný výtvarník Leo Hass, Bedřich Fritta nebo Pavel Werner, jeden z nejmladších pamětníků a přeživších (prošel hned třemi koncentračními tábory), se kterým jsme měli tu čest se seznámit ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP.
 
 
Během týdenního semináře, jenž probíhal v prostorách Terezína a Prahy, jsme se intenzivně věnovali otázce lidských práv, významu Terezínského Památníku a dopadu 2.světové války spolu s totalitou na současnou generaci lidí po celém světe, hlavně pak v Evropě. Diskuse a prohlídka ghetta a Malé pevnosti probíhala pod vedením skvělé trojice mladých lidí (Sacha Cortes, Till Hilmar a Isabella Riedl), zasvěcených do problematiky holocaustu a jeho odkazu v historické i lidské rovině. Tímto chci poděkovat jak jim, tak dalším 15 úžasným účastníkům z Česka a Rakouska, kteří se nebáli podělit o své názory a mnohdy vlídně snášet naše nepatřičné výbuchy smíchu...
danke
 
 

 
 


 
 


 
 

0 komentářů:

Post a Comment

Popular posts

Powered by Blogger.