černá není stereotyp

 


Zpoza prachem ztěžklý závěs sledoval ten neutuchající chaos na 57th Morgan Street.                    
V místnosti bylo chladno, vlhkem nasáklé tapety různorodě visely napůl žerdi odlouplé od zdi, přičemž jejich nesmělé spirálovité  tvary vrhaly stíny na protější stranu haly a jen podtrhovaly  už tak zjevný dojem, že v této místnosti už dlouho nikdo nepobýval. Jak se jeho dech odrážel o prochladlé sklo, stékala po mléčně zkalené okenní tabulce úzká stružka čiré vody. Připomněla mu stesk v dětských očích, s kterým  přicházel do kontaktu tak často.
Jen matně si vzpomínal na to, jak vřele působí nenucený smích, jak jen pouhý  letmý a často neopodstatněný úsměv dokáže  prorazit pochmurnou zeď myšlenek a oprostit člověka alespoň na nepatrnou chvíli od té ponuré, nevědomky sebedestruktivní propasti. Odvrátil se zády k bujícímu životu za oknem a zlehka přešel místnost bez jediného ohlédnutí, sehnul se pro koženou kabelu stojící nenuceně v neútulném rohu a vyrazil směrem k ztěžklým východovým dveřím ústících do rozvráceného dvora a ještě zanedbanější zahrady. Tuto zkratku využíval už druhým rokem a ačkoliv si toho nebyl vědom, přinášela mu tato nepatrná komunikace s odumírající přírodou hluboko uvnitř skryté potěšení. Když se úspěšně přebrodil tím hutným návalem spadaného listí s groteskními hnědými skvrnami na sytě žlutém podkladu, stanul před zrezivělou ohradou lemující celé zpustošené sousedství. Bez jediného náznaku nelibosti plot přelezl a s takřka rutinní grácií seskočil na kostkovaně dlážděný chodník. Dopadl takřka neslyšně a nikdo v celém širokém okolí si jej nepovšimnul. 

S pozdním odpolednem se nebe nad londýnskou metropolí změnilo ve směsici  tmavě šedých dešťových mraků doprovázených mlžným závojem ztěžka se šířícím od zahnívajících břehů Temže. Z ulic se kvapem vytrácel denní čiloruch, tržní stánky nyní osaměle čněly jako omletá skaliska vzdáleného břehu a londýnský  život se jaksi kradmo vytratil. Sluneční svit vystřídala záře pouličních krčem a neblaze pověstných putyk.

Tou dobou se nejjistěji procházel po nábřeží utopeném v bělostném mraku, mezi zdmi obnažených domů, parky mlčícími ve tmě. Jen on, s hlavou  plnou vzrušujících očekávání, pochybami a zčernalou kabelou v levé ruce.
 
- vypracováno na seminář literatury; popis dne skrze "černé" brýle, volná asociace na známou literární postavu (Jack the Ripper).
 


 

 

0 komentářů:

Post a Comment

Popular posts

Powered by Blogger.